Hoe werkt Blu Eye?


Blu Eye detecteert de korte (periodieke) pulsen waarmee de radioapparatuur van politie, ambulance en brandweer zich dient te verzekeren van een plek in het netwerk. Zodra dergelijke pulsen in de omgeving van uw voertuig worden gedetecteerd geeft Blu Eye een alarmmelding. Ook wanneer de apparatuur van de hulpdiensten slechts stand-by staat en niet wordt gebruikt om te communiceren (spraak) detecteert Blu Eye de aanwezigheid van deze apparatuur met intervallen van enkele seconden. 


Voor welke voertuigen waarschuwt Blu Eye?


Blu Eye waarschuwt voor alle voertuigen die C2000 radio aan boord hebben en die het systeem aan hebben staan. Dit zijn:

  • Ambulance
  • Brandweer
  • Politie (zowel regionale als landelijke eenheden)
  • OS (= Onopvallende (politie) Surveillance)
  • VROS (= Video Registratie Onopvallende Surveillance). Voor iedereen bekend van het televisieprogramma “Blik Op De Weg”.  


Is het gebruik van Blu Eye wettelijk toegestaan?


Ja, Blu Eye is wettelijk toegestaan in heel Europa. Het systeem informeert over de aanwezigheid van hulpdiensten en maakt daarbij geen onderscheid tussen de hulpdiensten onderling: alle hulpdiensten worden gesignaleerd. Eveneens conform de Europese wet- en regelgeving worden bovendien de radioberichten die via het TETRA netwerk door de hulpdiensten worden verzonden, níet door Blu Eye gedecodeerd. 


Detectie apparatuur zoals bijvoorbeeld radardetectoren zijn sinds 2004 verboden. Bestaat er een kans dat Blu Eye in de toekomst eveneens verboden wordt?


Eigenlijk een vreemde vraag bij een systeem dat aantoonbaar de verkeersveiligheid vergroot. De discussie over het legale karakter van Blu Eye is ontstaan na een uitzending van PowNews in 2013 waarbij Blu Eye zonder enig onderzoek werd neergezet als de ideale "politieverklikker" voor criminelen. In de "Telegraaf" van 8 februari 2016 werd dit onder de kop "Politiesysteem gehackt" nog eens dunnetjes overgedaan. De kans dat Blu Eye door dergelijke uitlatingen in de toekomst wordt verboden is nihil. Blu Eye sluit namelijk perfect aan bij de campagnes die de overheid voert om automobilisten bewust te maken wat te doen in geval van naderende hulpdienstvoertuigen. Er zijn in 2013 kamervragen gesteld aan de toenmalige Minister van Justitie Opstelten. Deze gaf al aan geen enkele wettelijke basis te zien op grond waarvan hij Blu Eye kon of wilde verbieden. Op 9 februari 2016 heeft minister van der Steur desgevraagd nogmaals gesteld dat hij geen aanleiding ziet om te komen tot een verbod van Blu Eye.

Radardetectoren werden destijds verboden omdat ze slechts waarschuwden voor radar snelheidscontroles en geen enkel ander doel dienden. Blu Eye waarschuwt niet alleen voor politie maar ook voor brandweer en ambulance en maakt ook nog eens geen enkel onderscheid tussen deze hulpdiensten. 


Reageert Blu Eye ook op andere signalen dan die van voertuigen met C2000 apparatuur aan boord?


Nee, Blu Eye reageert alleen op signalen die daadwerkelijk door hulpdiensten worden uitgezonden en verstoort daardoor nooit zonder geldige reden de rust in uw auto. Echter omdat Blu Eye rondom kijkt in plaats van alleen maar recht naar voren, betekent dat in de praktijk dat u ook weleens wordt gewaarschuwd voor een hulpdienst die voor u op dat moment onzichtbaar is. Dit gebeurt met name in stedelijk gebied. Op zo’n moment kunt u ervoor kiezen de City Mode op het systeem te activeren waardoor er alleen wordt gewaarschuwd voor hulpdiensten die écht dichtbij zijn. 


Vanaf welke afstand waarschuwt Blu Eye voor naderende hulpdiensten?


Dat is afhankelijk van de onderstaande factoren:

  • Bij gebruik van de standaard meegeleverde bumperantenne (De TRACK VCD-antenne): maximaal 1200 meter.
  • Omgevingsfactoren: in open gebied en bij een gering verkeersaanbod is de detectieafstand uiteraard groter dan in stedelijk gebied. 


Werkt Blu Eye ook in het buitenland?


Blu Eye werkt door heel Europa en gedeeltelijk in de onderstaande landen:

Oostenrijk : gedeeltelijk, netwerk pas gereed eind 2017.

Spanje : gedeeltelijk. Wél in Catalonië, Baskenland en rond alle grote steden. Niet in het binnenland. 

Blu Eye werkt niet in:

Frankrijk : gebruikt het oudere TetraPol systeem.

Zwitserland  : gebruikt het oudere TetraPol systeem.

Tsjechië : gebruikt het oudere TetraPol systeem.

Italië : begin met uitrol Tetra netwerk in 2016


Waarschuwt Blu Eye altijd voor naderende hulpdiensten?


Blu Eye signaleert altijd alle door de hulpdiensten uitgezonden signalen.

Echter, de hulpdiensten zenden niet altijd (periodieke) signalen uit. Hulpdiensten kunnen namelijk in 2 verschillende modi opereren TMO en DMO.

In TMO (Trunked Mode Operation) maakt de communicatieaparatuur gebruik van het C2000 netwerk en worden er altijd periodieke signalen uitgezonden die door Blu Eye worden gedetecteerd. In DMO (Direct Mode Operation) wordt er geen gebruik gemaakt van het netwerk en communiceren eenheden direct met elkaar. Er worden dan geen periodieke signalen uitgezonden. DMO wordt onder andere gebruikt tijdens verkeerscontroles waarbij diverse eenheden vanuit een commandowagen (die overigens zelf in TMO staat) worden aangestuurd. De aanwezigheid van in DMO gebruikte communicatieapparatuur wordt echter wel door Blu Eye gedetecteerd indien de apparatuur wordt gebruikt om gesproken berichten door te geven.

Rijd veiliger en voorzichtiger. Word op tijd gewaarschuwd, voorkom verrassingen op de weg en verhoog daarmee de verkeersveiligheid voor jezelf, de hulpdiensten en anderen.

  • Waarschuwingen voor naderende hulpdiensten
  • Akoestische en visuele waarschuwingen
  • Onopvallende montage en gratis lifetime updates
blu_eye_5_waarschuwing_hulpdiensten
blu_eye_1_waarschuwing_hulpdiensten1
blu_eye_2_waarschuwing_hulpdiensten
blu_eye_3_waarschuwing_hulpdiensten
blu_eye_4_waarschuwing_hulpdiensten