De Blu Eye helpt ongelukken voorkomen


Eind 2015 stelde het CDA in de Tweede Kamer voor dat omgaan met ambulances op de weg een onderdeel van het rijexamen zou worden. Aanleiding was een onderzoek  van het Instituut  Fysieke Veiligheid naar 200 ongelukken met voorrangsvoertuigen waarbij 155 gewonden en 6 dodelijke slachtoffers vielen.

Uit het rapport “Als je niet ter plaatse komt…” blijkt dat de meeste ongevallen plaatsvinden op een kruispunt, veelal met verkeerslichten en op wegen binnen de bebouwde kom. Als meest voorkomende oorzaken worden het niet gezien/gehoord hebben van een naderend voorrangsvoertuig en het reageren met een onverwachte of gevaarlijke manoeuvre genoemd. 

Target Blu Eye helpt dit soort aanrijdingen voorkomen dankzij een uniek en wereldwijd gepatenteerd veiligheidssysteem dat je tijdig  waarschuwt voor naderende hulpdiensten.


Legaal in heel Europa


Het gebruik van Target Blu Eye is toegestaan in Europa. Het systeem informeert je immers  uitsluitend over de aanwezigheid van hulpdiensten. Daarom draagt Target Blu Eye bij aan jouw veiligheid én die van anderen in die landen waar het TETRA-netwerk gebruikt wordt.

Zeven voordelen van Target Blu Eye (plus een voordeel dat we niet noemen)

  1. Waarschuwt je voor naderende hulpdiensten, zoals brandweerauto’s, ambulances, opvallende en onopvallende politieauto’s en -motoren.
  2. Verhoogt de verkeersveiligheid voor jezelf, hulpdiensten en andere weggebruikers.
  3. Voorkomt dat je verrast wordt door hulpdiensten en stelt je in staat verantwoord vrij baan te maken zodat hulpdiensten sneller ter plaatse zijn wanneer elke seconde telt.
  4. Stelt je in staat je als een voorbeeldige verkeersdeelnemer te gedragen in de nabijheid van hulpdiensten (het voordeel hiervan noemen wij uiteraard niet).
  5. Eenvoudig te bedienen.
  6. Onopvallend te monteren in iedere auto en te integreren in de binnenspiegel (optioneel).
  7. Gratis lifetime updates.

Goede aanvulling op andere rijhulpsystemen


De Target Blueye is net zoals bijvoorbeeld de Coyote, de LaserTrack Flare en de Flitsmeister app een rijhulpsysteem, maar staan geheel los van elkaar. De BluEye is een mooie aanvulling op deze rijhulpsystemen!

Nooit meer uw rijbewijs kwijt?


Op tijd gewaarschuwd worden om na te denken of uw huidige rijgedrag wenselijk is voor de naderende hulpdiensten.

Rijd veiliger en voorzichtiger. Word op tijd gewaarschuwd, voorkom verrassingen op de weg en verhoog daarmee de verkeersveiligheid voor jezelf, de hulpdiensten en anderen.

  • Waarschuwingen voor naderende hulpdiensten
  • Akoestische en visuele waarschuwingen
  • Onopvallende montage en gratis lifetime updates

Voorkom hoge boetes!


Met een Target BluEye in de auto of op de motor blijven bekeuringen u bespaart.

blu_eye_5_waarschuwing_hulpdiensten
blu_eye_1_waarschuwing_hulpdiensten1
blu_eye_2_waarschuwing_hulpdiensten
blu_eye_3_waarschuwing_hulpdiensten
blu_eye_4_waarschuwing_hulpdiensten